Propozice 2017/proposition

Propozice 2017/proposition

 6.7.2017 (čtvrtek,státní svátek)

K e l č

u KD v KELČI

III. OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ K E L Č (ZO Střítež-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních, mimo německé ovčáky

spojená s Klubovou výstavou Whippet klubu CAC s KV -judge A.Foss-(NO)

Program:

7.30 - 9.00 přejímka psů

9.00 - 9.10 zahájení výstavy

9.15 - 13.00 posuzování v kruzích

14.00 - 15.30 soutěže a vyhlášení výsledků

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů)

Borge Espeland (Norsko) - skupinyV,VII,VIII(vše mimo GR) + část II.FCI

Andrew Beare (Irsko) -skupiny I-X,non FCI

Berri Beare (Irsko) -skupiny II,IV,X

Arne Foss (Norsko) -klubová výstava whipetu,skupiny I-X,non FCI

Výstavní poplatky oblastní výstavy :

Uzávěrka přihlášek:

1. uzávěrka: 10. 5. 2017

2. uzávěrka: 10. 6. 2017

LAST MINUTE....22.6.2017(pošta,mail) a do 26.6 on-line dogoffice !!!!

Oblastní výstava

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.last minute


První pes vč.katalogu

450,-

550,-

600,-


Druhý a další bez katalogu

400,-

500,-

550,-


Štěnat,dorost,veteránů,čestná

250,-

350,-

450,-


Soutěže

200,-

250,-

300,-


uz.do 10.5.2017!!!

uz.do 10.6.2017

uz do 22.6.2017 poštou nebo mailem!!(kel.poklad@centrum.cz)

do 26.6.2017 on line dogoffice!!


-----------------------------------------------------

Klubová výstava whippetů

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.last minute


První pes vč.katalogu

500,-

550,-

650,-


Druhý a další bez katalogu

450,-

500,-

600,-


Štěnat,dorost,veteránů,čestná

250,-

350,-

450,-


Soutěže

200,-

250,-

300,-


uz.do 15.5.2017!!!

uz.do 10.6.2017

uz do 21.6.2017 poštou nebo mailem!!(kel.poklad@centrum.cz

do 26.6.2017 on line dogoffice!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 10.6/ za poplatek 100 kč/pes

neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z do tříd,změna psa zpoplatněno částkou 50 kč/pes

Přihlášky:

poštou nebo přes www.dogoffice.cz

Poštovní a mailová adresa :

Soňa Sehnalíková

756 43 Kelč 83

E-mail: kel.poklad@centrum.cz

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní

list v daném termínu , je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.

Číslo účtu: 2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

nebo

složenkou typu C na adresu:

Soňa Sehnalíková

Kelč 83

756 43 Kelč , tel. 777 006509

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů

Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice . V případě přihlášení v další uzávěce,bude doúčtován rozdíl aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu příslušné uzávěrky na místě 3.uz + 50 kč pes.

Last minute-přihlášky on line + platba pouze převodem s doloženým dokladem!!!!

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

- přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

- chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

- neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

- PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím, neposílejte).

- chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

- přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo doručení e-mailu.

- přihlášky odeslané po II. uzávěrce poštovní raztko do 15.6!!§,pozdější již nepřijmeme,pouze osoboně nebo přes dogoffice do 20.6.

- doručení přihlášky e-mailem nebylo potvrzeno pořadatelem. Doručení e-mailem Vám potvrdíme během 4 dní, v opačném případě nás, prosím, kontaktujte)

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky a vrácení poplatků bez udání důvodu.

Třídy:

Štěňat od 4 - 6 měsíců

Dorostu od 6 - 9 měsíců

Mladých od 9 - 18 měsíců

Mezitřída od 15 - 24 měsíců

Otevřená od 15 měsíců

Pracovní od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šampion, národní a klubový vítěz, s doloženou kopií

Čestná od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O OBLASTNÍHO VÍTĚZE U PLEMENE

Veteránů od 8 roků

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy.

Tituly:

Vítěz třídy

Oblastní vítěz

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů ...............3 místa

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.00 hodin ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu),

hradí se jako III. uzávěrka + 50 kč soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Nejhezčí štěně - pes nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Vítěz mladých - pes nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Vítěz mladých - fena nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Vítěz mladých Kelče nastupuje pes a fena - Vítěz mladých

Vítěz třídy čestné nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1.... 3 místa

Vítěz veteránů Kelče nastupuje pes a fena - Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes nastupují všichni jedinci(p+f) pracovních plemen(z prac.třídy-oceněni V1,VT)......3 místa

Vítěz Oblastní výstavy - pes nastupují psi se známkou V1/VT/Oblastní vítěz......3 místa (z vítězů FCI skupin)

Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Oblastní výstavy - fena nastupují feny se známkou V1/VT/Oblastní vítěz.....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Kelče nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........celkový vítěz

Ceny:

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom + cenu .

Oblastní vítězové obdrží hezké kokardy,vítězové všech tříd medaili.

Vítězové soutěží, vítězové obdrží pohár(kokardu) + ceny + granule od sponzorů

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy, dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! POté je třeba se obrátit na čmku kde bude za polatek výstava vepsána viz ceník na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele řešit nedstatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině ( § č. 6 veterinárního zákona ) - týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih. V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek. Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy. V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy. Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát 400,-

1 strana ostatní inzeráty 550,-

½ strany chovatelský inzerát 250,-

½ strany ostatní inzeráty 350,-

sponzoři inzerce dle dohody , ev.zdarma

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! :

kontaktujte tel. 777 006509


Více zde: https://vystava-morava.webnode.cz/propozice-2016/

 6.7.2017 (čtvrtek,státní svátek)

K e l č

u KD v KELČI

III. OBLASTNÍ VÝSTAVA PSŮ K E L Č (ZO Střítež-ČKS)

pro všechna plemena FCI vč.neuznaných a národních, mimo německé ovčáky

spojená s Klubovou výstavou Whippet klubu CAC s KV -judge A.Foss-(NO)

Program:

7.30 - 9.00 přejímka psů

9.00 - 9.10 zahájení výstavy

9.15 - 13.00 posuzování v kruzích

14.00 - 15.30 soutěže a vyhlášení výsledků

Rozhodčí: (budou využiti dle aprobací a počtu přihlášených psů)

Borge Espeland (Norsko) - skupinyV,VII,VIII(vše mimo GR) + část II.FCI

Andrew Beare (Irsko) -skupiny I-X,non FCI

Berri Beare (Irsko) -skupiny II,IV,X

Arne Foss (Norsko) -klubová výstava whipetu,skupiny I-X,non FCI

Výstavní poplatky oblastní výstavy :

Uzávěrka přihlášek:

1. uzávěrka: 15. 5. 2017

2. uzávěrka: 10. 6. 2017

LAST MINUTE....21.6.2017(pošta,mail) a do 26.6 on-line dogoffice !!!!

Oblastní výstava

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.last minute


První pes vč.katalogu

450,-

500,-

600,-


Druhý a další bez katalogu

400,-

450,-

550,-


Štěnat,dorost,veteránů,čestná

250,-

350,-

450,-


Soutěže

200,-

250,-

300,-


uz.do 15.5.2017!!!

uz.do 10.6.2017

uz do 21.6.2017 poštou nebo mailem!!(kel.poklad@centrum.cz)

do 26.6.2017 on line dogoffice!!


-----------------------------------------------------

Klubová výstava whippetů

I.uzávěrka

II.uzávěrka

III.last minute


První pes vč.katalogu

500,-

550,-

650,-


Druhý a další bez katalogu

450,-

500,-

600,-


Štěnat,dorost,veteránů,čestná

250,-

350,-

450,-


Soutěže

200,-

250,-

300,-


uz.do 15.5.2017!!!

uz.do 10.6.2017

uz do 21.6.2017 poštou nebo mailem!!(kel.poklad@centrum.cz

do 26.6.2017 on line dogoffice!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

úplné storno přihlášky je možné pouze do termínu II.uz/do 10.6/ za poplatek 100 kč/pes

neúplné přihlášky-doplnění(PP,majitelé,doklady-atd),přeřazování z do tříd,změna psa zpoplatněno částkou 50 kč/pes

Přihlášky:

poštou nebo přes www.dogoffice.cz

Poštovní a mailová adresa :

Soňa Sehnalíková

756 43 Kelč 83

E-mail: kel.poklad@centrum.cz

Přijetí na výstavu bude potvrzeno vstupním listem poštou či e-mailem (dle výběru vystavovatele) nejpozději 5 dní před výstavou. Neobdrží-li vystavovatel vstupní

list v daném termínu , je třeba se o důvodu informovat telefonicky u pořadatele výstavy. Platí jako vstupenka pouze pro jednu osobu na jednoho přihlášeného psa.

Platby:

převodem na účet - jako variabilní symbol uveďte vaše telefonní číslo.

Číslo účtu: 2800740268/2010 (do poznámky napište jméno a příjmení)

nebo

složenkou typu C na adresu:

Soňa Sehnalíková

Kelč 83

756 43 Kelč , tel. 777 006509

Při vystavování více jedinců nemůže být za prvního psa považován pes ve třídě štěňat, dorostu a veteránů

Rozhodující pro I a II. uzávěrku je datum poštovního razítka nebo datum a čas nahání do systému dogoffice . V případě přihlášení v další uzávěce,bude doúčtován rozdíl aktuální uzávěrky,v příadě že nebude dořešeno do termínu příslušné uzávěrky na místě 3.uz + 50 kč pes.

Last minute-přihlášky on line + platba pouze převodem s doloženým dokladem!!!!

VYHNĚTE SE PROBLÉMŮM S PŘIJETÍM PŘIHLÁŠKY:

- přihláška je nečitelně vyplněná, případně chybí některé údaje.

- chybí údaj o provedené platbě (kopie útržku složenky nebo číslo účtu, z nějž byl poplatek hrazen převodem).

- neuhrazené přihlášky se nepřijímají.

- PP není okopírován celý (všechny strany) nebo je kopie nekvalitní a nečitelná (fotky z fotoaparátu nám, prosím, neposílejte).

- chybí kopie malého certifikátu do tř. pracovní nebo kopie udělených titulů a šampionátů do třídy vítězů.

- přihláška hrazená poplatkem v I. uzávěrce je odeslána po termínu I. uzávěrky. Rozhodující pro rozlišení data uzávěrek je datum poštovního razítka na obálce s přihláškou nebo doručení e-mailu.

- přihlášky odeslané po II. uzávěrce poštovní raztko do 15.6!!§,pozdější již nepřijmeme,pouze osoboně nebo přes dogoffice do 20.6.

- doručení přihlášky e-mailem nebylo potvrzeno pořadatelem. Doručení e-mailem Vám potvrdíme během 4 dní, v opačném případě nás, prosím, kontaktujte)

Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout přihlášky a vrácení poplatků bez udání důvodu.

Třídy:

Štěňat od 4 - 6 měsíců

Dorostu od 6 - 9 měsíců

Mladých od 9 - 18 měsíců

Mezitřída od 15 - 24 měsíců

Otevřená od 15 měsíců

Pracovní od 15 měsíců, s uznanou zkouškou z výkonu, doloženou kopií certifikátu (né tabulky ze zkoušek)

Vítězů od 15 měsíců, s přiznaným titulem mezinárodní, národní šampion, národní a klubový vítěz, s doloženou kopií

Čestná od 15 měsíců s titulem KV,VSV,NV,CH...doložit kopii,NEZASAHUJÍ DO VÝBĚRU O OBLASTNÍHO VÍTĚZE U PLEMENE

Veteránů od 8 roků

V případě, že na přihlášce nebude třída uvedena, bude pes zařazen automaticky do příslušné vyšší třídy.

Tituly:

Vítěz třídy

Oblastní vítěz

Soutěže:

Mladý vystavovatel 1. kategorie- od 9 do 13 let .............3 místa
Mladý vystavovatel 2. kategorie- od 13 do 17 let ............3 místa

Nejlepší chovatelská skupina......3 místa

Nejhezčí pár psů ...............3 místa

Do soutěží-pár .chov.skupina, JH se lze přihlásit i v den výstavy do 11.00 hodin ve výstavní kanceláři(dohlášení nebudou uvedeni v katalogu),

hradí se jako III. uzávěrka + 50 kč soutěž dítě a pes se dle nového výst.řádu konat nebude

Závěrečné soutěže:

Nejhezčí štěně - pes nastupují psi se známkou VN1 ................3 místa

Nejhezčí štěně - fena nastupují feny se známkou VN1..............3 místa

Nejhezčí štěně výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí štěně

Nejhezčí dorost - pes nastupují psi se známkou VN1................3 místa

Nejhezčí dorost - fena nastupují feny se známkou VN1...............3 místa

Nejhezčí dorost výstavy nastupuje pes a fena Nejhezčí dorost

Vítěz mladých - pes nastupují psi se známkou V1/VTM..........3 místa

Vítěz mladých - fena nastupují feny se známkou V1/VTM.......3 místa

Vítěz mladých Kelče nastupuje pes a fena - Vítěz mladých

Vítěz třídy čestné nastupují všichni vítězové třídy čestné(psi i feny najednou)....3 místa

Nejlepší veterán - pes nastupují psi ze třídy veteránů se známkou V1.....3 místa

Nejlepší veterán - fena nastupují feny ze třídy veteránů se známkou V1.... 3 místa

Vítěz veteránů Kelče nastupuje pes a fena - Nejlepší veterán

Nejhezčí pracovní pes nastupují všichni jedinci(p+f) pracovních plemen(z prac.třídy-oceněni V1,VT)......3 místa

Vítěz Oblastní výstavy - pes nastupují psi se známkou V1/VT/Oblastní vítěz......3 místa (z vítězů FCI skupin)

Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Oblastní výstavy - fena nastupují feny se známkou V1/VT/Oblastní vítěz.....3 místa (z vítězů FCI skupin)

Předvýběr po skupinách FCI...každý vítěz FCI skupiny obdrží kokardu

Vítěz Kelče nastupuje pes a fena Vítěz oblastní výstavy ...........celkový vítěz

Ceny:

Všichni vystavovaní jedinci obdrží v kruhu posudek, diplom + cenu .

Oblastní vítězové obdrží hezké kokardy,vítězové všech tříd medaili.

Vítězové soutěží, vítězové obdrží pohár(kokardu) + ceny + granule od sponzorů

Zápis do PP bude prováděn POUZE v den výstavy ve výstavní kanceláři do konce výstavy, dodatečně nebudou zápisy do PP dopisovány!!!! POté je třeba se obrátit na čmku kde bude za polatek výstava vepsána viz ceník na stránkách čmku.

Každý vystavovatel zodpovědný za podklady pro výstavu,není povinností pořadatele výstavy za vystavovatele řešit nedstatky a chybějící ČLP čísla a podobně a tyto skutečnosti mu sdělovat,proto budou neúplné přihlášky vráceny nebo nepřijaty,aby se předešlo nesrovnalostem z minulého ročníku.

VETERINÁRNÍ PODMÍNKY: Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být klinicky zdraví. Při přejímce psa může být vyžádán očkovací průkaz nebo pas psa, v němž se potvrzuje, že pes byl očkován proti vzteklině ( § č. 6 veterinárního zákona ) - týká se i psů hlášených do třídy štěňat! Psi ze zemí EU musí splňovat podmínky dané nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze dne 26. 5. 2003.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ: Výstava je přístupná všem psům a fenám plemen uznávaných FCI a národních plemen, kteří dosáhli v den výstavy stáří požadované pro zařazení do určité třídy a mají PP vydaný z některých plemenných knih. V případě přihlášení více psů od jednoho majitele - štěňata, dorost a veteráni nemohou být považováni za prvního psa. Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn nebo ztrátu psa. Kousaví psi budou z výstavy vyloučeni. Výstavní výbor může bez udání důvodů odmítnout přijetí přihlášky. Z výstavy se vylučují háravé feny, feny ve vysokém stupni březosti a jedinci s operativním nebo jiným veterinárním zákrokem k odstranění vady v exteriéru psa a psi s kupírovanýma ušima. Je zakázáno upravovat srst, kůži nebo čenich psa čímkoliv, co mění jejich strukturu, barvu nebo tvar. Je zakázáno upravovat psa v areálu výstaviště s pomocí jakýchkoliv látek. Povoleno je pouze česání, kartáčování, stříhání a trimování. Je také zakázáno vyvazovat psa na trimovacím stole na delší dobu než je nezbytně nutné pro úpravu. Porušení tohoto ustanovení může mít za následek okamžité vyloučení psa z účasti na výstavě. Posuzuje se podle platného řádu. Platí ustanovení Výstavního řádu ČMKU a propozic výstavy. V případě, že by se výstava z objektivních důvodů nekonala, poplatky budou užity k uhrazení nákladů k přípravě výstavy. Po termínu uzávěrky nebudou přihlášky přijaty. Podáním přihlášky souhlasí vystavovatel se zveřejněním své adresy v katalogu výstavy. Od 1. 3. 2004 platí dle Zákona na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 v platném znění zákona č. 77/2004 Sb. zákaz propagace týrání zvířat formou předvádění na veřejných akcích. Proto nebude na veřejnou kynologickou akci připuštěn pes s kupírovanýma ušima a nebude ani posouzen.

Pořadatel výstavy neodpovídá za škody způsobené psem nebo vystavovatelem, ani za úhyn či ztrátu psa. Volné pobíhání psů není dovoleno. Kousaví jedinci musí být opatřeni náhubkem. Vystavovatelé musí uklízet po svých psech exkrementy.

PROTESTY: Protest proti rozhodnutí rozhodčího není přípustný. Protestovat lze pouze z formálních důvodů proti porušení výstavních předpisů nebo propozic. Protest musí být podán písemně, současně se složením jistiny 800,- Kč do skončení rozhodnutí. Nebude-li protest uznán, jistina propadá ve prospěch pořadatele.

Inzerce v katalogu

1 strana chovatelský inzerát 400,-

1 strana ostatní inzeráty 550,-

½ strany chovatelský inzerát 250,-

½ strany ostatní inzeráty 350,-

sponzoři inzerce dle dohody , ev.zdarma

prodejní stánky na výstavě,pouze předem dohodnuté!!! :

kontaktujte tel. 777 006509


Více zde: https://vystava-morava.webnode.cz/propozice-2016/